Vaivaisukot Vaivaisukot Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren.

Fattiggubbarna i Kerimäki

25.5.–31.8.2013

          

 

Karvia
Fattiggubbe i Karvia.
Foto: Aki Paavola.Särkisalo
Fattiggubbe i Särkisalo (den minsta i Finland). Foto: Aki Paavola.Merijärvi
Fattiggubbe i Merijärvi. Foto: Aki Paavola.Soini
Fattiggubbe (den enda kvinnlig)
i Soini. Foto: Aki Paavola.
 

I denna utställning visas en representativ mängd av finländska fattiggubbar. Sammanlagt finns här 43 prov på folklig kreativitet.

Intill många kyrkor och klockstaplar har det stått – och på vissa håll står ännu i dag – en människogestalt huggen i trä som samlar in pengar till de fattiga inom församlingen. Ofta står de under ett dekorativt skyddstak och vid gubben kan finnas en uppmaning – till exempel: ”Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren.”

Största delen av våra fattiggubbar är från 1800-talet men den förmodligen äldsta, Bartimeus i Hauho, tros vara ända från slutet av 1600-talet. Gubbarna tillverkas sporadiskt ännu i dag och några församlingar har en tämligen ny gubbe: den senaste i Rantsila där den jättelika gubben avtäcktes på sommaren 2012.

En del av de äldsta gubbarna påminner om den kyrkliga snickartraditionen i Tyskland, en del av de senare har sina tydliga rötter hos skeppsbyggnads- och snickartraditionen i Österbotten – kanske har även båtarnas galjonsfigurer sin betydelse. Nästan alla kan dock ses som fantastiska exempel på det folkliga bildhuggandet i trä. Detta slags tradition är tämligen okänd i andra delar av världen så det är även internationellt fråga om ett unikt fenomen.

Allt som allt känner man till ca 180 gubbar från olika tider. Av dem finns 145 kvar – även en gumma som arbetar i Soini. Några har under årens lopp försvunnit, en del har småningom förfallit och sedan förskjutits. Många gubbar har flera gånger misshandlats i hopp om byte. Men också nya har alltså huggits även på 2000-talet.

Rädda fattiggubbarna rf har uppstått hos Galleri Orton i Helsingfors och denna utställning har som syfte att uppmärksamma betydelsen av gubbarna, uppmuntra till att utforska dem och också påminna om att gubbarna är en central del av kulturarvet som bör konkret värnas om genom adekvat vård och restaurering. Gubbarna utgör en del av den finländska konstskatten.

I utställningen visas även produktion av konstmålare Antti Ojala som under en lång tid inspirerats av fattiggubben samt fotografier ur fotograf Aki Paavolas färska kartläggning av gubbarna.

Position:
61 54 44.8 N, 29 17 4.1 E

Kerimäki Kyrka
Kirkkotie
58200 Kerimäki, FinlandEvenemang kring utställningen Fattiggubbarna i Kerimäki:

27.7. Konsert med de internationellt kända finländska stjärnorna Sami Luttinen och Henri Sigfridsson som framför tröstmusik kring temat ur Napoleonkrigens tid (bl a Schubert, Liszt och Hummel).

24.8. Filmafton med program där man visar den Jussi-belönade filmen Vaivaisukon morsian med regi av Toivo Särkkä från år 1944..

I samband med utställningen utges boken Vaivaisukkojen paluu, redaktör utställningens curator Otso Kantokorpi, förlag Maahenki. I boken ingår flera artiklar som kartlägger fattiggubbar ur olika utgångspunkter samt en färsk dokumentation av Aki Paavola om alla våra kända fattiggubbar.Wooden Pauper in Hauho
Fattiggubbe i Hauho. Den äldsta i Finland (17:e århundradet). Foto: Aki Paavola.

 

Kauhajärvi
Fattiggubbe i Kauhajärvi.
Foto: Aki Paavola.Lapua
Fattiggubbe i Lapua.
Foto: Aki Paavola.Irjanne
Fattiggubbe i Irjanne.
Foto: Aki Paavola.Alajärvi
Fattiggubbe i Alajärvi.
Foto: Aki Paavola.
 

Viktigaste samarbetspartnerna:

  Raha-automaattiyhdistys
LähiTapiola
 

Vaivaisukot info@vaivaisukot.fi Pelastakaa vaivaisukot ry.